işdeş iş‧deş

[i:deş]

Bile bir işde işleýän, kollega.

  • Özüniň işdeş ýoldaşlarynyň ýagdaýy hakyndaky maglumatlary gözden geçirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Beýleki işdeş ýoldaşlaryň hem gelýärler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • işdeşi
  • işdeşiniň
  • işdeşiňi
  • işdeşleri
  • işdeşlerimiz
  • işdeşlerine
  • işdeşleriniň
  • işdeşleriň