iş-alada iş-a‧la‧da

[i:ş-alada]

Iş-pişe, güýç.

  • Obanyň içi gündizki iş-alada bilen, hereket bilen, dürli-dümen ses bilen doludy. Kolhoz meýdany, iş-alada, gowaça, bag-bakja-da hemişekisi ýalydy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)