işçek iş‧çek

Iki ýaşyň içindäki goýun.

  • Ýörite saýlan işçek goýnun etinden üsti üwmewk bugaryp duran palaw tabak-tabak çekildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men ertir sürüden siziň üçin bir işçegi getirerin. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem işçek - işçegi.


Duş gelýän formalary
  • işçegi