içeri i‧çe‧ri

 1. Ýaşalýan jaýyň içi, iç göwrümi, ýaşalýan jaý, öý.

  • Elbetde, içerini tämiz saklamak gowy zat. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Hoşgeldi ylgap içerden çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Öý, maşgala, çaga-çuga, oglan-uşak.

  • Ýaşuly, biziň içerimiz gurgunmy? («Sowet Türkmenistany» gazeti)

içerini çaýkamak

Maşgala durmuşyny bozmak.

 • Sen köpden bäri içerini çaýkajak bolup ýörsüň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • içerem
 • içeride
 • içeriden
 • içerileri
 • içerim
 • içerime
 • içerimiz
 • içerimizde
 • içerimize
 • içerini
 • içeriniň
 • içerisi
 • içerisinde
 • içerisine
 • içerisini
 • içerisiniň
 • içeriň
 • içeriňe
 • içerä