içegen i‧çe‧gen sypat

Spirtli içgileri normasyndan artyk içýän, köp içýän, köp içmegi söýýän.

  • Olar şeýle içegenmi? (Şekspir, Otello)


Duş gelýän formalary
  • içegeniň
  • içegenmi
  • içegenräk