içege i‧çe‧ge

Anatomiýa Adamyň we haýwanyň iýmit siňdiriji organyndaky ýumşajyk turba.

 • Ýartygulak bolsa şol bölejik içegede eken. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Emma içegämiz jugurdaşyp durandan soň, aňrymyza düşen zat bolmady. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • içegede
 • içegeden
 • içegedir
 • içegedäki
 • içegeler
 • içegelerde
 • içegelerden
 • içegelere
 • içegeleri
 • içegelerim
 • içegelerimiň
 • içegelerinde
 • içegelerinden
 • içegelerini
 • içegeleriniň
 • içegeleriň
 • içegeleriňem
 • içegelik
 • içegelikde
 • içegelikden
 • içegesi
 • içegesinde
 • içegesinden
 • içegesine
 • içegesini
 • içegesiniň
 • içegä
 • içegäm
 • içegämi
 • içegämiz
 • içegäni
 • içegäniň
 • içegäň
 • içegäňi