hyrsyzlanmak hyr‧syz‧lan‧mak işlik

[hy:rsyzlanmak]

Mylaýymlyk keşbinden aýrylmak, gaharjaňlyk sypatyna geçmek.

  • Aýna ejeliginiň ýüzüne çiňerilende onuň ýazylyp ýatan gara gaşlary hyrsyzlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artygyň aňlaşyna görä, ol kime haýbat atýanyny-da unudyp, öz adatyna görä gaşlaryny çytýar, durdugyça hyrsyzlanýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • hyrsyzlanandygyny
  • hyrsyzlanardy
  • hyrsyzlandy
  • hyrsyzlanmak
  • hyrsyzlanyp
  • hyrsyzlanypdy
  • hyrsyzlanýan
  • hyrsyzlanýar