hyrş hyrş

Uruşmaklyga, güýç synanyşmaklyga bolan meýil, isleg, hyýal.

  • Buz üstünde tozan arap, yrsarap sürünýärsiň, biziň bilen hyrşyň bar. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
  • hyrşy
  • hyrşynyň
  • hyrşyň