hyr hyr at

Ýörite kesilip edilýän spiral görnüşli nurbat aýlawy; tüpeňiň niliniň, maşynyň turbajyk -- naýça pisint şaýlarynyň içindäki çyzyk-çyzyk ýol.

 • Ol hyr kesiji bolup işleýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • hyra
 • hyrady
 • hyrda
 • hyrdaky
 • hyrlar
 • hyrlara
 • hyrlarda
 • hyrlary
 • hyrlaryny
 • hyrlarynyň
 • hyrlaryň
 • hyrly
 • hyrlyk
 • hyrlylar
 • hyrlylary
 • hyrlylaryny
 • hyrlylarynyň
 • hyrlylaryň
 • hyrlymy
 • hyrlyny
 • hyrlynyň
 • hyrlysy
 • hyrlysyna
 • hyrlysynam
 • hyrlysyny
 • hyrlysynyň
 • hyrlyň
 • hyrlyňy
 • hyrsyz
 • hyrsyzdy
 • hyrsyzlygam
 • hyrsyzlygy
 • hyrsyzlygyny
 • hyrsyzlyk
 • hyrsyzy
 • hyry
 • hyryn
 • hyryna
 • hyrynyň
 • hyryň