hususyýetçilik hu‧su‧sy‧ýet‧çi‧lik

[husu:syýetçilik]

Hususyýetçä degişlilik, hususyýetçä degişli bolan, şahsyýetçilik.

  • Hususyýetçilik düzgüni.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hususyýetçilik - hususyýetçiligi.


Duş gelýän formalary
  • hususyýetçilige
  • hususyýetçiligi
  • hususyýetçiligine
  • hususyýetçiligiň
  • hususyýetçilikdir