hususyýetçi hu‧su‧sy‧ýet‧çi at

[husu:syýetçi]

Hususyýetiň tarapdary, şahsyýetçi.

 • Bu arabanyň üstünde «N» şäheriniň iki sany öz peýdasyny agtaryp ýören hususyýetçi otyrdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hususyýetçiler
 • hususyýetçilerdäki
 • hususyýetçilere
 • hususyýetçileri
 • hususyýetçilerimizi
 • hususyýetçileriň
 • hususyýetçilige
 • hususyýetçiligi
 • hususyýetçiligine
 • hususyýetçiligiň
 • hususyýetçilik
 • hususyýetçilikdir
 • hususyýetçiniň
 • hususyýetçisi
 • hususyýetçisiniň
 • hususyýetçä