huruşlyk hu‧ruş‧lyk

Huruş üçin niýetlenen, huruş eder ýaly zat.

  • Şol alty goýun hem bize huruşlyga ýetjek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem huruşlyk - huruşlygy.


Duş gelýän formalary
  • huruşlyga
  • huruşlygymyz