huruş hu‧ruş

Nahar, çorba we ş. m. bişirmek üçin, çörek bilen iýmek üçin gerekli iýmit (gowurma, et, ýag).

 • Kimdir biri: -- Hurşumyz hem gutardy, indi dänämizem azaldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Asyl bu arpa oragyna näçe gün galdyka? -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem huruş - hurşum, hurşuň, hurşy.


Duş gelýän formalary
 • huruşdan
 • huruşlaryň
 • huruşly
 • huruşlydyr
 • huruşlyga
 • huruşlygymyz
 • huruşlyk
 • huruşsyz
 • hurşam
 • hurşumyz
 • hurşuny
 • hurşy