hup hup

Könelişen söz Oňat, ýagşy, gowy.

  • Hup mekana hup saraýa sataşdym. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hup - hubum, hubuň.


Duş gelýän formalary
  • huba
  • huplary