hukuksyz hu‧kuk‧syz sypat

[huku:ksyz]

 1. Bir işi ýerine ýetirmäge ýa-da başga bir zady amala aşyrmaga ygtyýary bolmadyk, erksiz.

 2. Hukukdan kesilen, saýlaw we beýleki graždanlyk hukugyndan mahrum edilen.


Duş gelýän formalary
 • hukuksyzdy
 • hukuksyzdylar
 • hukuksyzlyga
 • hukuksyzlygy
 • hukuksyzlygydy
 • hukuksyzlygyna
 • hukuksyzlygyndan
 • hukuksyzlygyny
 • hukuksyzlygynyň
 • hukuksyzlygyň
 • hukuksyzlyk