huşsuzlyk huş‧suz‧lyk at

[hu:şsyzlyk]

  1. Ýatkeş dällik, ýatkeşligi peslik, huşy ýokluk.

    • Wiý, meniň huşsuzlygymy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Şu huşsuzlygym meni ahyrda bir zadyň üstünden eltäýmese hem ýagşydyr! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Beýhuşluk, özünden gidip ýatmaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem huşsuzlyk - huşsuzlygy.


Duş gelýän formalary
  • huşsuzlygym
  • huşsuzlygymy
  • huşsuzlygynda