howul-haralyk ho‧wul-ha‧ra‧lyk

[howul-ha:ralyk]

  1. Howul-halatlyk, gyssanmaçlyk, howlukmaçlyk.

    • Ol howul-haralyk bilen çakgydan, pyçakdan hiç zat götermändi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  2. Harsal, ýüzleý edilenlik, gödek işlenenlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem howul-haralyk - howul-haralygy.


Duş gelýän formalary
  • howul-haralykda