howul-hara ho‧wul-ha‧ra

[howul-ha:ra]

  1. Howul-halat, hasyr-husur, gyssanmaç, howlukmaç.

    • Mallylar howul-hara ýarar goşlaryny aldylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Harsal, ýüzleý, gödek.

    • Howul-hara çekilen suratlar ýüregiňe batmaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • howul-haralyk
  • howul-haralykda