howplulyk howp‧lu‧lyk

Hatarlylyk, gorkulylyk, wehimlilik.

  • Olar harasatlara we howplulyklara öwrenişipdirler. (Orta asyrlar taryhy)

  • Onuň üçin şeýle bir howplulyk ýokdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem howplulyk - howplulygy.


Duş gelýän formalary
  • howplulyga
  • howplulygy
  • howplulygyna
  • howplulygyndan
  • howplulygyny
  • howplulygynyň
  • howplulygyň
  • howplulyklara