howly how‧ly at

Töweregine haýat aýlanan ýaşaýyş jaýy, ýer uçastogy.

 • Şirinleriň howlusy obanyň ileri başynda, çola ýerdedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Kebap ysy kükäp howla dolanda, Göwünlerde gizlin göterim joşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem howly - howluda, howlular, howlusy.


Duş gelýän formalary
 • howla
 • howlady
 • howluda
 • howludady
 • howludaky
 • howludan
 • howlular
 • howlulara
 • howlularda
 • howlulardaky
 • howlulardan
 • howlulardygy
 • howlulary
 • howlularyna
 • howlularynda
 • howlularyndaky
 • howlularyndan
 • howlularynyň
 • howlularyň
 • howlularyňam
 • howlulygynyň
 • howlulyk
 • howlusy
 • howlusydy
 • howlusydyr
 • howlusyna
 • howlusynda
 • howlusyndaky
 • howlusyndan
 • howlusyny
 • howlusynyň
 • howlym
 • howlyma
 • howlymda
 • howlymdan
 • howlymyz
 • howlymyza
 • howlymyzda
 • howlymyzdaky
 • howlymyzy
 • howlymyzyň
 • howlymyň
 • howlyny
 • howlynyň
 • howlynyňam
 • howlyň
 • howlyňda
 • howlyňdan
 • howlyňdyr
 • howlyňy
 • howlyňyz
 • howlyňyzam
 • howlyňyzda
 • howlyňyzdan