howdan how‧dan

[howda:n]

Suw saklanýan, ullakan giň çukur.

 • Galla üçin urular-da dolýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýowşanyň özi obada ýokdur, ol howdan gurluşygyna gidendir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • howdana
 • howdanda
 • howdandaky
 • howdandan
 • howdanlar
 • howdanlara
 • howdanlarda
 • howdanlardaky
 • howdanlardan
 • howdanlary
 • howdanlarydyr
 • howdanlarymyza
 • howdanlarymyzyň
 • howdanlaryna
 • howdanlarynda
 • howdanlaryndaky
 • howdanlaryndan
 • howdanlaryny
 • howdanlarynyň
 • howdanlaryň
 • howdany
 • howdanydyr
 • howdanyna
 • howdanynda
 • howdanyndaky
 • howdanyndan
 • howdanyny
 • howdanynyň
 • howdanyň