hormatlamak hor‧mat‧la‧mak işlik

Birine hormat goýmak, sylag, hormat etmek, biriniň ýa-da bir zadyň hatyrasyny tutmak, hezzet goýmak.

 • Olar Altyny gyzlaryň seresi diýip hormatlardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hormatlady
 • hormatladygyň
 • hormatladylar
 • hormatlalyň
 • hormatlama
 • hormatlamaga
 • hormatlamagy
 • hormatlamagynda
 • hormatlamagyny
 • hormatlamagyň
 • hormatlamak
 • hormatlamakdan
 • hormatlamakdyr
 • hormatlamaklary
 • hormatlamaklaryny
 • hormatlamaklyga
 • hormatlamaly
 • hormatlamalydygyny
 • hormatlamalydyr
 • hormatlamalydyrlar
 • hormatlamasa
 • hormatlamazlygy
 • hormatlamaýar
 • hormatlamaýarlar
 • hormatlany
 • hormatlanym
 • hormatlap
 • hormatlapdyrlar
 • hormatlar
 • hormatlardy
 • hormatlardylar
 • hormatlary
 • hormatlaryn
 • hormatlaýan
 • hormatlaýandygyny
 • hormatlaýandygynyň
 • hormatlaýanlaryndan
 • hormatlaýany
 • hormatlaýanym
 • hormatlaýanyny
 • hormatlaýar
 • hormatlaýardy
 • hormatlaýardylar
 • hormatlaýardym
 • hormatlaýarlar
 • hormatlaýaryn
 • hormatlaýarys
 • hormatlaýyn
 • hormatlaň