horluk hor‧luk

[ho:rluk]

Durmuşda görülýän jebir, sütem, görgi, azap, zulum.

 • Ömrümde görmedik horlugymy gördüm. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Görogly bu horluga ýanyp-bişip, bir gazal aýdýar. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem horluk - horlugy.

horluk ýamanyny görmek

Gaty horlanmak, azar görmek.


Duş gelýän formalary
 • horluga
 • horlugam
 • horlugy
 • horlugym
 • horlugymy
 • horlugymyzy
 • horlugyna
 • horlugyndan
 • horlugyny
 • horlugyň
 • horlugyňdan
 • horluk-da
 • horlukda
 • horlukdan
 • horluklar
 • horluklara
 • horluklardan
 • horluklary
 • horluklarym
 • horluklarymyzy
 • horluklaryna
 • horluklaryny
 • horluklarynyň
 • horluklaryň
 • horlukly
 • horluksyz