horlanmak hor‧lan‧mak işlik

[ho:rlanmak]

 1. Arryklamak, iglemek.

  • Ol horlanyp, çöpe dönüpdir.

 2. Jebir-sütem çekmek, görgi görmek, azap görmek, ezilmek.

  • Biz bu ýerde gaty horlandyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Gytçylyk çekmek, mätäçlige sezewar bolmak.

  • Puldan-zatdan horlansaňyz, duýduryň! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)


Duş gelýän formalary
 • horlanan
 • horlananam
 • horlanandygy
 • horlanandygyny
 • horlanandyklaryny
 • horlanandyr
 • horlananlara
 • horlananlaryň
 • horlananmyş
 • horlanany
 • horlananym
 • horlananyny
 • horlanardylar
 • horlanarlar
 • horlanarsyňyz
 • horlanarys
 • horlandy
 • horlandyk
 • horlandym
 • horlanmaga
 • horlanmagy
 • horlanmagyna
 • horlanmagynyň
 • horlanmagyň
 • horlanmak
 • horlanmaklyk
 • horlanmaly
 • horlanman
 • horlanmandyr
 • horlanmasa
 • horlanmaz
 • horlanmaýar
 • horlansa-da
 • horlansam
 • horlansaňyz
 • horlansyn
 • horlanyp
 • horlanypdy
 • horlanypdyr
 • horlanypdyrlar
 • horlanypsyň
 • horlanyň
 • horlanýan
 • horlanýandygy
 • horlanýandygyny
 • horlanýandyklaryna
 • horlanýandyklaryndan
 • horlanýanlygy
 • horlanýanyna
 • horlanýanyň
 • horlanýar
 • horlanýardy
 • horlanýarka
 • horlanýarlar