hoşal ho‧şal

[hoşa:l]

Birinden ýa-da bir zatdan göwni bitgin, göwni şat, razy, minnetdar.

 • Sizden köp hoşaldyr zähmetkeş halky. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Garry oglundan örän hoşal. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Barlap duşmandygny anyk bildiler, Watançy garrydan hoşal boldular. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hoşaldy
 • hoşaldygy
 • hoşaldygymy
 • hoşaldygyny
 • hoşaldyk
 • hoşaldyklaryny
 • hoşaldyr
 • hoşaldyrlar
 • hoşallygy
 • hoşallygymy
 • hoşallygyny
 • hoşallyk
 • hoşalmy
 • hoşaly