hin

[hi:n]

Mör-möjekleriň, süýrenijileriň we ş. m. ýatýan, ýaşaýan deşigi, öýi.

 • Ýagşy söz ýylany hinden çykarar. (nakyl)

 • Ajaly ýeten tilki hinine bakyp üýrer. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • hinde
 • hinden
 • hindi
 • hindiler
 • hindir
 • hindiň
 • hine
 • hinem
 • hini
 • hinidi
 • hinimi
 • hinimiziň
 • hinin
 • hininde
 • hininden
 • hinine
 • hinini
 • hininiň
 • hiniň
 • hiniňe
 • hinlerde
 • hinlerinde
 • hinlerinden
 • hinlerine
 • hinlerini
 • hinleriniň
 • hinleriň