hilegär

[hi:legär]

Hilebazlykda tapawutlanýan, mekirlige ýüz uran, hilebaz, aldawçy, emelkeş.

 • Hilegärler girse goýun dersine, Gurt bolup topulgyn olaň sürsüne. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Bu hilegär sesi eşidip Gurban, ýoldaşlary bilen çekildi yza. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hilegäre
 • hilegäri
 • hilegäriň
 • hilegärler
 • hilegärli
 • hilegärlige
 • hilegärligi
 • hilegärliginden
 • hilegärligine
 • hilegärligini
 • hilegärliginiň
 • hilegärligiň
 • hilegärlik
 • hilegärlikde
 • hilegärlikden
 • hilegärsiň