hilebazlyk

[hi:leba:zlyk]

seret hilegärlik

  • Hilebazlyk bilen ýer astyndan iş görmeli diýsene?! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Hatdaky gyzyl urşujynyň gyzyl jümleleri onuň bütin hilebazlyklaryna zarp urýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hilebazlyk - hilebazlygy.


Duş gelýän formalary
  • hilebazlykda
  • hilebazlyklaryna