hezzet at

Birine, biriniň hatyrasyna edilýän sylag, hormat, söwüş.

 • Ol meni bu gün üýtgeşik bir hezzet bilen hormatlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bu zatlary, bu hezzeti Annaguly enesinden dogup görmändi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hezzetden
 • hezzete
 • hezzeti
 • hezzetidir
 • hezzetimi
 • hezzetinde
 • hezzetine
 • hezzetini
 • hezzetiň
 • hezzetiňiz
 • hezzetiňizi