hereketlendirmek işlik

Herekete getirmek, hereket etdirmek, gymyldatmak.

  • Ol ellerini hereketlendirdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Ellerini hereketlendirip, öz-özi bilen gepleşip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)