heleý he‧leý

Gepleşik dili seret aýal

 • Heleý ozaldan bir zat aňlan bolara çemeli. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • heleý-de
 • heleýden
 • heleýdenem
 • heleýdir
 • heleýe
 • heleýem
 • heleýi
 • heleýidir
 • heleýim
 • heleýimden
 • heleýimi
 • heleýimiň
 • heleýimiňki
 • heleýinde
 • heleýinden
 • heleýine
 • heleýinem
 • heleýini
 • heleýiniň
 • heleýiniňem
 • heleýiň
 • heleýiňden
 • heleýiňe
 • heleýiňem
 • heleýiňi
 • heleýiňmi
 • heleýlem
 • heleýler
 • heleýlerden
 • heleýlere
 • heleýlerem
 • heleýleri
 • heleýleri-de
 • heleýlerimiz
 • heleýlerimiziň
 • heleýlerini
 • heleýleriniň
 • heleýleriň
 • heleýleriňize
 • heleýleriňizi
 • heleýlermi
 • heleýli
 • heleýlige
 • heleýligem
 • heleýligini
 • heleýliginiň
 • heleýligiň
 • heleýligiňe
 • heleýligiňiz
 • heleýlik
 • heleýlilerimiz
 • heleýlilik
 • heleýliň
 • heleýsiz
 • heleýçe