heläklemek he‧läk‧le‧mek işlik

 1. Gurban etmek, öldürmek, aldyrmak.

  • Bilip bolmaz, şowna düşmez birdenkä, örän hatarly iş heläklär, belkä. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Heläk etmek, azap bermek, jepa çekdirmek, görgi görkezmek.

  • Olar Göroglyny birneme heläklejekdir. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • heläkledi
 • heläklejegem
 • heläklejekdir
 • heläklemegi
 • heläklemek
 • heläklemesi
 • heläklemesinden
 • heläklemäge
 • heläklemändigimi
 • heläkleseň
 • heläkleýän
 • heläkleýär
 • heläklän
 • heläkländen
 • heläkländigi
 • heläkländigini
 • heläkläp
 • heläkläpdir
 • heläkläpdirler
 • heläkläpdiň
 • heläklär
 • heläklärin
 • heläklärler