heläk he‧läk

heläk bolmak

  1. Gurban bolmak, ölmek.

    • Men bu ýagdaýda komissary hem goldap bilmen, özüm hem heläk bolaryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Biderek gatnamak, gidip gelmek; netijesiz zähmet çekmek, biderek işlemek, biderek güýç sarp etmek.

    • Birnäçe günläp, gury heläk bolup ýer gazdym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

heläk etmek

Bir zadyň ugrunda gurban etmek; Netijesiz zähmet çekdirmek, biderek işletmek, azap çekdirmek, biderek zähmet sarp etdirmek.