heklemek hek‧le‧mek işlik

Hek çalmak, hek bilen agartmak.

  • Bular hem alma, ülje, armyt baglaryny hekläp we dermanlap gutardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • heklemegiň
  • heklemek
  • heklemäge
  • hekläp