hekim he‧kim

[heki:m]

 1. Könelişen söz Tebipçilik edýän adam, tebip, wraç, doktor.

 2. Parasatly, paýhasly.

  • Ol «Lukman hekimden hem zor eken» diýerdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)


Duş gelýän formalary
 • hekimden
 • hekime
 • hekimem
 • hekimi
 • hekimine
 • hekiminiň
 • hekimiň
 • hekimleri
 • hekimleriň
 • hekimli
 • hekimlik