hekgildemek hek‧gil‧de‧mek işlik

Boýnuňy dik tutup, dikelibräk, höňk-höňk edip ýöremek.

  • Ol ussa artele ýakynlanynda, hekgildän bolup ýöredi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • hekgildän