hekgertmek hek‧gert‧mek işlik

Diklik, göneltmek, dik tutmak, dikgertmek.

  • Mama börügini hekgerdip geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ine, şu baryşda birden onuň ýabysy boýnuny hekgerdip, ýoluny kesip geçen baýtallyny gördi-de kişňedi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hekgertmek - hekgerdýär, hekgerder, hekgerdipdir.


Duş gelýän formalary
  • hekgerdip