hekgerişmek hek‧ge‧riş‧mek işlik

Dogumsyraşan bolup dikgerişmek, gopbamsyraşmak.

  • Gybat edip oturan aýallar ony görüp hekgerişdiler. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • hekgerişdiler
  • hekgerişip
  • hekgerişmek