hekaýa he‧ka‧ýa

[heka:ýa]

Kyssa görnüşli çeper ýazylan çaklaňrak proza eseri.

 • Kiçiräk hekaýalar ýazmak üçin olara näçe wagt gerekkä? («Tokmak» žurnaly)

 • Sansyz hekaýalar, köp beýik syrlar, ýürekde möwç urýar Jeýhun dek daşyp. (R. Seýidow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • hekaýa-da
 • hekaýada
 • hekaýadaky
 • hekaýadan
 • hekaýady
 • hekaýadyr
 • hekaýalar
 • hekaýalar-da
 • hekaýalara
 • hekaýalarda
 • hekaýalardaky
 • hekaýalardan
 • hekaýalardanam
 • hekaýalardy
 • hekaýalardyr
 • hekaýalary
 • hekaýalary-da
 • hekaýalarydyr
 • hekaýalarym
 • hekaýalarymda
 • hekaýalarymy
 • hekaýalarymyň
 • hekaýalaryna
 • hekaýalarynam
 • hekaýalarynda
 • hekaýalaryndaky
 • hekaýalaryndan
 • hekaýalaryny
 • hekaýalarynyň
 • hekaýalaryň
 • hekaýalaryňam
 • hekaýam
 • hekaýamy
 • hekaýanam
 • hekaýany
 • hekaýanyň
 • hekaýasy
 • hekaýasy-da
 • hekaýasydyr
 • hekaýasyna
 • hekaýasynda
 • hekaýasyndaky
 • hekaýasyndan
 • hekaýasyny
 • hekaýasynyň
 • hekaýaňy
 • hekaýaňyz
 • hekaýaňyzam
 • hekaýaňyzy