heder he‧der

heder etmek

Çekinmek, gorkmak, haýykmak.

  • Aklar Gyzyl handan heder edýärdiler. Ataýry gelinden Halnazaryň hataryndaky iki aýaklylar däl, hatda dört aýaklylar-da heder etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)