heçjiklemek heç‧jik‧le‧mek işlik

 1. Okalanda sözleri bogna bölüp sakynyp, üzlem-saplam aýtmak.

  • Oglanjyk haty açyp, üzlem-saplam edip, heçjikläp diýen ýaly okamaga başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Halyçylar hakynda- diýip, heçjikläp okamaga başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Bir aýdanyňy zol gaýtalap durmak, gep çintgemek.


Duş gelýän formalary
 • heçjikledi
 • heçjikledim
 • heçjiklemegin
 • heçjikleýärdi
 • heçjikläp