heçjikleşmek heç‧jik‧leş‧mek işlik

  1. Haty bogun-bogun aýdyşyp-okaşyp oturmak.

  2. Gepleşik dili Biri bilen agzyňy deňäp sögüşip durmak, biri-biriňe gaýtawul berşip durmak.

    • Raýonda birisi bilen telefonda gürleşýär, onuň bilen heçjikleşýär -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • heçjikleşýär