hata ha‧ta at

[hata:]

 1. Bir sebäbe görä ýüze çykýan ýalňyşlyk, goýberilýän ýalňyş, säwlik.

  • Ol, elbetde, meniň ullakan hatam! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Serdar aga, muňa çopan paly diýerler, munuň hiç hatasy bolmaz. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Biderek, nädogry, dereksiz, sowa.

  • Garaz, munuň garawulyndan bir alyp bilseň, gönderen okuň hata gitjek gümany ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • hatada
 • hatadyr
 • hatalar
 • hatalary
 • hatalaryny
 • hatalaryň
 • hataly
 • hatalyk
 • hatam
 • hatama
 • hatamy
 • hatamyzyň
 • hatamyň
 • hatasy
 • hatasydyr
 • hatasyn
 • hatasyna
 • hatasyny
 • hatasynyň
 • hatasyz
 • hatasyzdyr
 • hataňa