hasratly has‧rat‧ly sypat

Gamly, gussaly, gaýgyly, azaply.

  • Arina uruş zerarly hasratly günleri başdan geçiren enedi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • hasratlam
  • hasratlydy
  • hasratlylyk