haslamak has‧la‧mak işlik

seret hassyldamak

  • Gyrat haslap çişiberdi. («Görogly» eposy)

  • Birdenkä, ynha onuň haslap sowuk dem alşy hem eşidilýän ýaly bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • haslady
  • haslamadylar
  • haslap
  • haslaýardy