haslaşmak has‧laş‧mak işlik

seret hassyldaşmak

  • Bular haslaşyp ýatyrkalar, tilki hem haşlan bolup, bularyň ýanyna baryp gyşarypdyr. («Türkmen halk ertekileri»)


Duş gelýän formalary
  • haslaşyp