hasaply ha‧sap‧ly sypat

[hasa:ply]

 1. Hasap edilip görlen, hasaby alnan, jemi çykarylan, jemlenen, sanalan.

  • Onuň jübüsindäki puly hasaplydyr.

 2. Algy-bergi, hasap-hesip geçirilýän, hasap-hesip ýöredilýän (saklanýan).

  • Hasaply dost uzak gider. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • hasapla
 • hasaplady
 • hasapladyk
 • hasaplydy
 • hasaplydyr
 • hasaplylygy
 • hasaplylyk