hasaplanmak ha‧sap‧lan‧mak işlik

[hasa:planmak]

 1. Hasap edilip görülmek, hasaby alynmak, jemi çykarylmak, jemlenmek, sanalmak.

  • Bu üç süriniň hem iň howplusy ortaky bilen sag tarapdakysy hasaplandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir zadyň ýa-da biriniň hatarynda görülmek, saýylmak, deňelmek.

  • Men redaksiýanyň köneräk işgärlerinden hasaplansam-da, bu adamyny ilkinji gezek görüpdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Annam çal örän agyzly arçynlardan hasaplanýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • hasaplanan
 • hasaplananda
 • hasaplanandan
 • hasaplanandygy
 • hasaplanandygyny
 • hasaplanandyr
 • hasaplananlaryň
 • hasaplananlygy
 • hasaplananok
 • hasaplanansoň
 • hasaplanany
 • hasaplananyndan
 • hasaplananyny
 • hasaplanar
 • hasaplanardy
 • hasaplandy
 • hasaplandygy
 • hasaplandygyny
 • hasaplandyr
 • hasaplanjak
 • hasaplanjakdygyny
 • hasaplanlarynda
 • hasaplanlaryny
 • hasaplanlarynyň
 • hasaplanma
 • hasaplanmady
 • hasaplanmadyk
 • hasaplanmaga
 • hasaplanmagy
 • hasaplanmagyna
 • hasaplanmagynda
 • hasaplanmagyny
 • hasaplanmagynyň
 • hasaplanmak
 • hasaplanmalary
 • hasaplanmaly
 • hasaplanmalydy
 • hasaplanmalydyr
 • hasaplanmalydyrlar
 • hasaplanman
 • hasaplanmandyr
 • hasaplanmasa
 • hasaplanmasa-da
 • hasaplanmasynda
 • hasaplanmasynyň
 • hasaplanmaz
 • hasaplanmazlygyna
 • hasaplanmaýan
 • hasaplanmaýar
 • hasaplanmaýardy
 • hasaplanmaýarlar
 • hasaplansa
 • hasaplansa-da
 • hasaplansam-da
 • hasaplanybam
 • hasaplanyp
 • hasaplanypdy
 • hasaplanypdyr
 • hasaplanypdyrlar
 • hasaplanyň
 • hasaplanýan
 • hasaplanýandygy
 • hasaplanýandygyna
 • hasaplanýandygyny
 • hasaplanýandyklaryny
 • hasaplanýandyr
 • hasaplanýandyrlar
 • hasaplanýanlar
 • hasaplanýanlygyny
 • hasaplanýany
 • hasaplanýar
 • hasaplanýar-da
 • hasaplanýardy
 • hasaplanýardylar
 • hasaplanýardym
 • hasaplanýarlar
 • hasaplanýarmy
 • hasaplanýarsyňyzmy