hasaplamak ha‧sap‧la‧mak işlik

[hasa:plamak]

 1. Hasap edip görmek, hasabyny almak, jemini çykarmak, jemlemek, sanamak.

  • Boýdan-başa hasaplap, alypbirin hakyňy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Böwrüni diňläp hasaplasa, gelenine üç aý bolupdyr. («Görogly» eposy)

 2. Deň hasap etmek, saýmak, deňemek.

  • Zelili öz ülkesini edil gözüniň göreji hasaplapdyr. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • hasaplady
 • hasaplady-da
 • hasapladyk
 • hasapladylar
 • hasapladylarmyka
 • hasapladym
 • hasapladymy
 • hasaplajak
 • hasaplajakdy
 • hasaplajakdygyny
 • hasaplaly
 • hasaplalyň
 • hasaplama
 • hasaplamady
 • hasaplamadyk
 • hasaplamadylar
 • hasaplamaga
 • hasaplamagy
 • hasaplamagydyr
 • hasaplamagyn
 • hasaplamagyna
 • hasaplamagyny
 • hasaplamagyň
 • hasaplamak
 • hasaplamakda
 • hasaplamakdan
 • hasaplamakdyr
 • hasaplamaklaryndan
 • hasaplamaklaryny
 • hasaplamaklyga
 • hasaplamaklygy
 • hasaplamaklygyň
 • hasaplamaklyk
 • hasaplamalar
 • hasaplamalara
 • hasaplamalarda
 • hasaplamalardan
 • hasaplamalary
 • hasaplamalaryn
 • hasaplamalaryna
 • hasaplamalarynda
 • hasaplamalaryndan
 • hasaplamalaryny
 • hasaplamalarynyň
 • hasaplamalaryň
 • hasaplamaly
 • hasaplamalydyr
 • hasaplamalydyrlar
 • hasaplaman
 • hasaplamandyrlar
 • hasaplamany
 • hasaplamanyň
 • hasaplamanyňda
 • hasaplamasa-da
 • hasaplamasam
 • hasaplamasy
 • hasaplamasyna
 • hasaplamasynda
 • hasaplamasyny
 • hasaplamasynyň
 • hasaplamazdan
 • hasaplamaýan
 • hasaplamaýandygy
 • hasaplamaýandygyny
 • hasaplamaýandyklary
 • hasaplamaýany
 • hasaplamaýar
 • hasaplamaýardy
 • hasaplamaýardym
 • hasaplamaýarlar
 • hasaplamaýarmyka
 • hasaplamaýaryn
 • hasaplamaýarys
 • hasaplamaň
 • hasaplamok
 • hasaplan
 • hasaplanda
 • hasaplandan
 • hasaplandy
 • hasaplandygy
 • hasaplandygyny
 • hasaplandyr
 • hasaplanlardan
 • hasaplanlarynda
 • hasaplanlaryny
 • hasaplanlarynyň
 • hasaplanok
 • hasaplansoň
 • hasaplany
 • hasaplanym
 • hasaplanynda
 • hasaplanyň
 • hasaplanyňda
 • hasaplanyňdan
 • hasaplap
 • hasaplapdy
 • hasaplapdylar
 • hasaplapdyr
 • hasaplapdyrlar
 • hasaplapdyryn
 • hasaplar
 • hasaplara
 • hasaplarda
 • hasaplardan
 • hasaplardy
 • hasaplardyk
 • hasaplardylar
 • hasaplardym
 • hasaplardyr
 • hasaplarlar
 • hasaplarmy
 • hasaplarsyň
 • hasaplary
 • hasaplaryn
 • hasaplaryna
 • hasaplaryndan
 • hasaplaryny
 • hasaplarys
 • hasaplasa
 • hasaplasa-da
 • hasaplasak
 • hasaplasalar
 • hasaplasam
 • hasaplasaň
 • hasaplasyn
 • hasaplaý
 • hasaplaýan
 • hasaplaýana
 • hasaplaýandan
 • hasaplaýandygy
 • hasaplaýandygyna
 • hasaplaýandygyny
 • hasaplaýandyklaryny
 • hasaplaýandyrlar
 • hasaplaýanlar
 • hasaplaýanlardan
 • hasaplaýanlardandy
 • hasaplaýanlaryny
 • hasaplaýanlygy
 • hasaplaýanlygymyz
 • hasaplaýanlygyny
 • hasaplaýany
 • hasaplaýanym
 • hasaplaýanyny
 • hasaplaýar
 • hasaplaýardy
 • hasaplaýardylar
 • hasaplaýardym
 • hasaplaýarlar
 • hasaplaýarsyň
 • hasaplaýarsyňyz
 • hasaplaýarsyňyzmy
 • hasaplaýaryn
 • hasaplaýarys
 • hasaplaň