hasaplaşmak ha‧sap‧laş‧mak işlik

[hasa:plaşmak]

 1. Hasabyny alyşmak, jemini çykarylmak, jemleşmek, sanaşmak.

 2. Algy-bergiňi hasap edip üzülişmek.

  • Galanyny bolsa ýeneki ýyllarda hasaplaşarys gideris. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Emläk bilen hasaplaşmaly bolanda, ol ýene-de şol köne hasaby tutdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Göçme manyda Aryňy almak, aryňy ýerine salmak.

  • Hop, bolýar-da, wagt geler, seniň bilen hasplaşaryn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • hasaplaşaly
 • hasaplaşanda
 • hasaplaşandan
 • hasaplaşanlaryny
 • hasaplaşanymdan
 • hasaplaşanyny
 • hasaplaşarys
 • hasaplaşdy
 • hasaplaşdyk
 • hasaplaşjak
 • hasaplaşjakdygy
 • hasaplaşma
 • hasaplaşmaga
 • hasaplaşmagy
 • hasaplaşmagyny
 • hasaplaşmagyň
 • hasaplaşmak
 • hasaplaşmakda
 • hasaplaşmakdan
 • hasaplaşmakçy
 • hasaplaşmalary
 • hasaplaşmaly
 • hasaplaşmalydyrlar
 • hasaplaşman
 • hasaplaşmandygyny
 • hasaplaşmandyr
 • hasaplaşmasa-da
 • hasaplaşsa
 • hasaplaşyp
 • hasaplaşypdyrlar
 • hasaplaşýan
 • hasaplaşýar
 • hasaplaşýardylar
 • hasaplaşýarlar